LABIT - Produceing of High Quality Laboratory Glass Equipment

Lista Produkt�w

Zam�w Katalog

Nowo�ci
kontakt

kontakt

LABIT - szk�o laboratoryjne

 Wersja polska

Labit - laboratory glass  LABIT - Produceing of High Quality Laboratory Glass Equipment


Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies okrela zasady przechowywania i dostpu do informacji na urzdzeniach Uytkownika za pomoc plikw Cookies, sucych realizacji usug wiadczonych drog elektroniczn danych przez Uytkownika, przez Labit s.c. A. Bartosiak, W. Koper, Koczargi Nowe, ul. Bugaj 28, 05-082 Stare Babice.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Labit s.c. A. Bartosiak, W. Koper, Koczargi Nowe, ul. Bugaj 28, 05-082 Stare Babice, NIP: 5270009120, REGON: 006913109, ktry wiadczy usugi drog elektroniczn oraz przechowuje i uzyskuje dostp do informacji w urzdzeniach Uytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczeglnoci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urzdzeniach za porednictwem ktrych Uytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwizane ze wiadczeniem usug droga elektroniczn przez Administratora za porednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewntrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerw Administratora, za porednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod ktr Administrator prowadzi serwis internetowy, dziaajcy w domenie www.labit.com.pl.
 6. Urzdzenie - oznacza elektroniczne urzdzenie za porednictwem, ktrego Uytkownik uzyskuje dostp do Serwisu.
 7. Uytkownik - oznacza podmiot, na rzecz ktrego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by wiadczone usugi drog elektroniczn lub z ktrym zawarta moe by Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urzdzenia Uytkownika. W szczeglnoci t drog nie jest moliwe przedostanie si do Urzdze Uytkownikw wirusw lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zoliwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez Uytkownika i dostosowa Serwis indywidualnie kademu Uytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na Urzdzeniu oraz przypisan warto.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plikw cookies:
  1. Cookies sesyjne: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu zakoczenia sesji danej przegldarki. Zapisane informacje s wwczas trwale usuwane z pamici Urzdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
  2. Cookies trwae: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zakoczenie sesji danej przegldarki lub wyczenie Urzdzenia nie powoduje ich usunicia z Urzdzenia Uytkownika. Mechanizm cookies trwaych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
 3. Uytkownik ma moliwo ograniczenia lub wyczenia dostpu plikw cookies do swojego Urzdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu bdzie moliwe, poza funkcjami, ktre ze swojej natury wymagaj plikw cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane s Cookies

 1. Administrator wykorzystuje lub moe wykorzystywa Cookies Wasne w nastpujcych celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   2. rozpoznania urzdzenia Uytkownika Serwisu oraz jego lokalizacj i odpowiednio wywietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamitania ustawie wybranych przez Uytkownika i personalizacji interfejsu Uytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z ktrego pochodzi Uytkownik,
   4. zapamitania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treci,
   5. rozmiaru czcionki, wygldu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania uytkownika w serwisie i zapewnienia sesji uytkownika w serwisie
   1. utrzymania sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki ktrej Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoliwiajc w szczeglnoci weryfikacj autentycznoci sesji przegldarki.
   3. optymalizacji i zwikszenia wydajnoci usug wiadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesw niezbdnych dla penej funkcjonalnoci stron internetowych
   1. dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczeglnoci pliki te pozwalaj rozpozna podstawowe parametry Urzdzenia Uytkownika i odpowiednio wywietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;
   2. poprawnej obsugi programu partnerskiego, umoliwiajc w szczeglnoci weryfikacj rde przekierowa Uytkownikw na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamitania lokalizacji uytkownika
   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umoliwiajc w szczeglnoci dostosowanie dostarczanych informacji do Uytkownika z uwzgldnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i bada oraz audytu ogldalnoci
   1. tworzenia anonimowych statystyk, ktre pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych Serwisu, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;
  6. Zapewnienia bezpieczestwa i niezawodnoci serwisu
 2. Administrator usugi wykorzystuje lub moe wykorzystywa Cookies Zewntrzne w nastpujcych celach:
  1. prezentowania na stronach internetowych Serwisu treci graficznych, multimedialnych, wykorzystywanie zasobw (np. czcionek), ktre s pobierane z zewntrznego serwisu internetowego:
   1. maps.google.com, fonts.googleapis.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
  2. zbierania oglnych i anonimowych danych statycznych za porednictwem narzdzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
  3. zalogowania do serwisu za pomoc serwisu spoecznociowego:
   1. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib w USA lub Facebook Ireland z siedzib w Irlandii]
   2. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoc serwisw spoecznociowych:
   1. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib w USA]
   2. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib w USA lub Facebook Ireland z siedzib w Irlandii]

IV. Moliwoci okrelenia warunkw przechowywania lub uzyskiwania dostpu przez Cookies

 1. Uytkownik moe samodzielnie i w kadym czasie zmieni ustawienia dotyczce plikw Cookies, okrelajc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostpu przez pliki Cookies do Urzdzenia Uytkownika. Zmiany ustawie, o ktrych mowa w zdaniu poprzednim, Uytkownik moe dokona za pomoc ustawie przegldarki internetowej. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczeglnoci w taki sposb, aby blokowa automatyczn obsug plikw cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu Cookies na urzdzeniu Uytkownika. Szczegowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plikw cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).
 2. Uytkownik moe w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, ktrej uywa.
 3. Ograniczenie stosowania plikw Cookies, moe wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej Serwisu.

| List of Products | Order the Catalogue | New | Contact | Wersja polska |