LABIT - Producent wysokiej jakości aparatury laboratoryjnej

Lista Produkt�w

Zam�w Katalog

Nowo�ci
kontakt

kontakt

LABIT - szk�o laboratoryjne

LABIT - Producent wysokiej jakości aparatury laboratoryjnej   Kolby :


Kolby kuliste z jedną szyjką boczną, skośną
Kolby kuliste z dwiema szyjkami bocznymi, skośnymi
Kolby destylacyjne
Kolby stożkowe ze szlifem (Erlenmayera)
Kolby owalne (sercowe)
Kolby owalne ze szlifem bocznym
Kolby owalne Claisena
Kolby owalne Claisena – Vigreux
Kolby stożkowe, próżniowe, z bocznym tubusem szklanym
Kolby stożkowe, próżniowe bez szlifu
Kolby okrągłodenne ze szlifem
Kolby płaskodenne ze szlifem
Kolby okrągłodenne ze szlifem kulistym
Kolby gruszkowe


| Lista Produktów | Zamów Katalog | Nowości | Kontakt | English Version |